Gry Kulturowe

27 lipca 2020

Gry kulturowe 2.0 – zdalna edukacja przez grywalizację

Celem zadania jest przybliżenie nauczycielom, bibliotekarzom, animatorom i edukatorom kulturowym darmowych lub bardzo tanich narzędzi umożliwiających wykorzystanie grywalizacji do nauki zdalnej oraz popularyzowania dziedzictwa kulturowego w sieci.

Grywalizacja to wykorzystanie elementów znanych z gier w edukacji, marketingu i biznesie. Efektywnie wykorzystują ją banki (np. system odznak w mBank), aplikacje do nauki języka (np. Duolingo), czy wojsko amerykańskie (gra rekrutująca żołnierzy).

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez organizację serii webinariów, podczas których członkowie grup docelowych poszerzą swoje kompetencje w zakresie wykorzystania elementów gier i narzędzi grywalizacyjnych do upowszechniania w sieci dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenia zdalnych zajęć edukacji kulturowej. W ramach zadania planowane jest również przygotowanie i
publikacja edukacyjnych materiałów wideo.

Przeprowadzimy 8 webinariów dla osób dorosłych. Uczestnicy nabędą/rozwiną kompetencje:

 • umiejętność korzystania z co najmniej 3 narzędzi pozwalających na samodzielne utworzenie i zarządzanie projektem z zakresu edukacji kulturowej w sieci np. stworzenie gry internetowej, zgrywalizowanej strony internetowej, quizów kulturowych i innych sposobów utrwalania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w sieci.
 • umiejętność prowadzenia zdalnych zajęć z zakresu edukacji kulturowej w Internecie z wykorzystaniem metod grywalizacyjnych i narzędzi takich jak Zoom, Kahoot i inne.
 • umiejętność samodzielnego szukania rozwiązań, narzędzi i darmowych, legalnych treści pomagających w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji kulturowej w sieci

Harmonogram szkoleń: 

 • webinarium: 12.08.2020 r. godzina 13:00 ZGŁOSZENIA – nabór zamknięty
 • webinarium 14.08.2020 r. godzina 13:00 ZGŁOSZENIA – nabór zamknięty
 • webinarium – poziom podstawowy 19.08.2020 r. godzina 13:00 ZGŁOSZENIA – nabór zamknięty
 • webinarium – poziom podstawowy: 21.08.2020 r. godzina 13:00 ZGŁOSZENIA – nabór zamknięty
 • webinarium – poziom zaawansowany – 17.09.2020 r. godzina 14:00  – ZGŁOSZENIA – nabór zamknięty
 • webinarium – poziom zaawansowany – 17.09.2020 r. godzina 16:30 ZGŁOSZENIA – nabór zamknięty
 • webinarium – poziom zaawansowany – 22.09.2020 r. godzina 14:00  – ZGŁOSZENIA – nabór zamknięty
 • webinarium – poziom zaawansowany – 22.09.2020 r. godzina 16:30 ZGŁOSZENIA – nabór zamknięty

Materiały edukacyjne

Projekty uczestników szkoleń:
 
informacja zostanie umieszczona, gdy projekty powstaną – po webinariach.
 
 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci
Subsidised by the National Centre for Culture under the programme Kultura w sieci