Projekt Gra w kultury

7 lutego 2020

 

O projekcie

 

Projekt „Gra w kultury” to 10 międzynarodowych mobilności edukacyjnych trzech przedstawicieli Fundacji To My. Każdy członek zespołu (prezes Fundacji i dwóch wolontariuszy) uczestniczy w co najmniej dwóch europejskich mobilnościach, w działaniach przygotowawczych, ewaluacyjnych i promocyjnych po zakończeniu mobilności za granicą. Każdy z nich ma doświadczenie w projektowaniu gier, przygotowaniu i / lub prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dorosłych i chce współpracować z Fundacją To My w projektach edukacyjnych na szerszą skalę. W przyszłości będą mogli tworzyć zespoły zarządzające takimi zadaniami.

 

Co osiągniemy

 

Językiem komunikacji podczas europejskiej mobilności w projekcie jest angielski. Dlatego trzech przedstawicieli Fundacji To My przygotuje się do wyjazdów podczas zajęć konwersacyjnych w Polsce na tematy związane z ich mobilnością w Europie oraz na kursie języka obcego w Hiszpanii. Korzystają z pomocy Fundacji To My w kwestii podróży, podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia i komunikacji.

3 osoby podnoszą swoje kompetencje językowe i merytoryczne podczas szkolenia EUROPEAN PROJECT MANAGER – BUDOWANIE EUROPEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI W ORGANIZACJACH EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH we Florencji (Włochy). Przygotują się do szkolenia, poszerzając swoją wiedzę podczas kursu online w tej dziedzinie.

W wolnym czasie i podczas zapoznawania się z otoczeniem sprawdzą, jakie gry i elementy grywalizacji korzystają z tamtejszych instytucji/organizacji. Sprawdzą, czy gamifikacja jest widoczna w przestrzeni miasta, czy ma widoczne zastosowanie w prezentacji dziedzictwa kulturowego Włoch.

Prezes Fundacji To My (doktor językoznawstwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie) będzie uczestniczył 4 konferencjach zagranicznych (w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech) i przedstawi dobre praktyki wypracowane podczas działań związanych z edukacją kulturalną i promowaniem różnorodności kulturowej.

Uczestnicy opracują koncepcje dwóch gamifikowanych wydarzeń edukacyjnych dla dorosłych, w których wykorzystają doświadczenia zdobyte podczas mobilności. Przygotują również zalecenia dla przyszłych zagranicznych mobilności. Pomogą innym przedstawicielom Fundacji i jej partnerów uświadomić sobie korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej i zrozumieć program Erasmus +. Aby to osiągnąć, przygotują koncepcję zgrywalizowanej kampanii informacyjnej o programie Erasmus + i skonsultują ją z Fundacją Rozwoju Edukacji. W ten sposób potencjalni przyszli beneficjenci programu będą mogli również korzystać z doświadczenia uczestników projektu.

Nauczyciele, osoby prowadzące zajęcia dla dorosłych, w tym w szczególności uczestnicy 4 konferencji (mobilności tego projektu) zdobędą wiedzę na temat sposobów uczynienia i szkolenia w bardziej atrakcyjny i efektowny sposób. Coraz więcej osób i grup będzie mogło skorzystać z oferty edukacyjnej Fundacji To My, szczególnie ci, którzy mieli do niej trudny dostęp z powodu braku znajomości języka polskiego. Osoby zainteresowane budowaniem nieformalnej oferty edukacyjnej dla dorosłych zyskają potencjalnego partnera w Fundacji To My, która jest przygotowana do obsługi uczestników z innego kręgu kulturowego.

Efekty projektu zostaną spopularyzowane na stronie projektu na stronie Fundacji To My, podczas 4 konferencji w Europie oraz w artykułach na platformie EPALE.

 

Nabór na mobilności do projektu Gra w kultury

Wyniki naboru do projektu

Mobilność Barcelona 2020

Informacja/promocja

Początek: 01-11-2019 – koniec: 30-06-2021
Referencje projektu: 2019-1-PL01-KA104-063320
Dotacja UE: 15266 EUR
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego
Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry nie zawodowej edukacji dorosłych